Organizacja roku szkolnego

           

           ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 1.
Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

   1 wrzesień 2016 r.

 2.  Dzień Nauczyciela  14 październik 2016r.
 3. Zimowa przerwa świąteczna    23 grudzień -
 31 grudzień 2016r.
 4. Ferie zimowe


 
 13 styczen -
 29 styczeń 2017 r.
 województwa:
 Lubelskie, Łódzkie,   
 Podkarpackie,
 Pomorskie, Śląskie
 5.
Wiosenna przerwa świąteczna
 13 kwietnia - 
 18 kwietnia 2017r.
 6.

Zakończenie rocznych zajęć  
dydaktyczno-wychowawczych
 23 czerwiec 2017 r.
7.
 

Ferie letnie


 24 czerwiec -
 31 sierpień 2016r.

biblioteka