Harmonogram spotkań z rodzicami

                      

                        HARMONOGRAM  SPOTKAŃ Z RODZICAMI
                                 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
 

 

1. Ogólnoszkolne zebranie z rodzicami klas 0 - VI:
     - omówienie planu pracy szkoły oraz budżetu 
       na nowy rok szkolny
     - wybór członków Rady Rodziców.

  

   23.09.2015r.

 2. Zebranie z rodzicami w poszczególnych klasach: 
     - omówienie spraw organizacyjnych.                

    09.2015r.   

 3. Zebranie z rodzicami klasy I:
     - pasowanie ucznia.   

    10.2015r.   

 4. Spotkania z rodzicami uczniów:
     - mających trudności w opanowaniu wiadomości
       i umiejętności
     - sprawiających problemy wychowawcze.

   

    11.2015r.
    05.2016r.

 5. Wywiadówka ogólnoszkolna:
     - zakończenie I semestru.

    01.2016r.

 6. Spotkanie z rodzicami uczniów klas VI:
     - omówienie sprawdzianu po klasie VI.

    03.2016r.

 8. Spotkanie z rodzicami uczniów kl. 0:
     - omówienie diagnozy dojrzałości szkolnej.       

    05.2016r. 

 9. Zebranie z rodzicami uczniów kl. I - VI:
     - podsumowanie wyników w nauce i zachowaniu 
      w roku szkolnym  2013/2014.               

    05.2016r. 

biblioteka