Wykaz zajęć pozalekcyjnych

 

                       WYKAZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH 
                         W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

                        
                  Zajęcia   

    
   Dzień tygodnia
          Godzina              

  
        Prowadzący

  Zajęcia przygotowujące    do sprawdzianu  ósmoklasisty 
  /język polski
/ kl. VIII

poniedziałek
13.20 – 14.05

  M.  Małek

 
 Zajęcia logopedyczne
 

czwartek
12.30 – 13.15

  M. Małek


 

 

  Przygotowanie do pisania
  sprawdzianu 
  /matematyka/ kl. VIII

piątek
13.20 - 14.05

  M. Szal

 Kółko szachowe - kl. IV-VIII

piątek
13.20-14.05

  M. Szal

 Zajęcia wyrównawcze -
 kl. I-II

środa
11.30-12.25

  B.Barszczak

 Kółko aktorsko - muzyczne

 Wtorek
13.20 - 14.05

  M.Małek


 

 

           

 

  

 SKS kl. IV-VII

 Wtorek
13.20-15.00

  M. Kowalski

   

 

  

 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl.I-II

piątek 11.30-12.25 

 J. Nowińska

 Zajęcia korekcyjno-
 kompensacyjne kl. IV-VII

         piątek
       12.30 – 13.15 

  J. Nowińska

biblioteka