Wykaz zajęć pozalekcyjnych

 

                       WYKAZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH 
                         W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

                        
                  Zajęcia   

    
   Dzień tygodnia
          Godzina              

  
        Prowadzący

  Zajęcia przygotowujące    do sprawdzianu  szóstoklasisty
  /język polski
/ kl. VI

czwartek
8.00 – 8.45

  M.  Małek

 
 Zajęcia wyrównawcze
 /język polski/ kl. V

Środa
12.30 – 13.15

  M. Małek

 
 Zajęcia wyrównawcze
 /język polski/ kl. V

Środa
13.20 – 14.05

  M. Małek

  Przygotowanie do pisania
  sprawdzianu 
  /matematyka/ kl. VI

poniedziałek
13.20 - 14.05

  M. Szal

 Kółko szachowe - kl. IV-V

Czwartek
8.00 – 8.45 

  M. Szal

 Zajęcia wyrównawcze -
 kl. IV-V

Czwartek
8.00 – 8.45 

  M. Szal

 Zajęcia wyrównawcze
 z j. angielskiego kl. IV/V

 Wtorek
13.20 - 14.05

  K. Pikuła-Ratuszny

 Zajęcia wyrównawcze
 z j. angielskiego kl. VI

 Piątek
13.20 - 14.05

  K. Pikuła-Ratuszny

 Kółko plastyczne –              
 kl. IV-VI
                     

 Wtorek
13.20 – 14.05

  W. Jakubowska

 SKS kl. IV-VI /hala sportowa/

 Środa
13.20-14.40

  M. Kowalski

 Zajęcia wyrównawcze - kl. I/II

Poniedziałek/Wtorek
11.40 - 12.25

  B. Barszczak

 Zajęcia rozwijające - kl. III

       Poniedziałek
      11.40 - 12.25

  J. Nowińska

 Zajęcia korekcyjno-
 kompensacyjne kl. III

         Środa
       12.30 – 13.15 

  J. Nowińska

biblioteka