Uroczystości szkolne

    

                               

                                      PLAN IMPREZ I UROCZYSTOŚCI  

                                        w   roku szkolnym 2018/2019
 
 

L.p.

            Uroczystość  

      Data

Odpowiedzialni

 1.

 

 

 Rozpoczęcie roku szkolnego                                  

  03.09.2018r.

   Dyrektor szkoły
   M. Twardowska

 2.

 
 Ślubowanie klasy I   

 

  10.2018r.


  J. Nowińska
 

       3. 

 Rocznica Odzyskania    Niepodległości  

  11.11.2018r.

 
    A.Delmanowicz
 

 4.


  Andrzejki
  

      11.2018r.

 Wychowawcy

 5 .

  Mikołajki

  06.12.2018r.

 
 Wychowawcy


 6. 

  Jasełka -Opłatek szkolny

      12.2018r.


  D. Drążek


 7.


 Zabawa karnawałowa
  

      01.2019r.

  Nauczyciele

 8. 

 
  Rocznica Uchwalenia 

  Konstytucji 3 Maja

  03.05.2019r.

  

9. 

 

 Dzień Dziecka

  06.2019r.

  Kowalski

10. 

 
  Uroczyste zakończenie roku       
szkolnego 

 

   21.06.2019r.

  Dyrektor szkoły
  M. Twardowska
 

 

    

biblioteka