Samorząd Uczniowski

      Głównym celem Samorządu Uczniowskiego jest reprezentowanie uczniów przed organami szkoły takimi  jak: Dyrekcja,  Rada Pedagogiczna, czy Rada Rodziców. Samorząd jest współodpowiedzialny za życie szkoły, organizację różnego rodzaju imprez  i akcji charytatywnych.
      Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest p. Katarzyna Pikuła-Ratuszny

 

Skład Samorządu Uczniowskiego

                          przewodniczący    - Zimoń Natalia

                          zastępca                  -Karol Madycki

                          sekretarz                 -Kacper Kazimierz

                          skarbnik                  -Michał Kozar

 

 

 

 

 

 

 

biblioteka