Samorząd Uczniowski

      Głównym celem Samorządu Uczniowskiego jest reprezentowanie uczniów przed organami szkoły takimi  jak: Dyrekcja,  Rada Pedagogiczna, czy Rada Rodziców. Samorząd jest współodpowiedzialny za życie szkoły, organizację różnego rodzaju imprez  i akcji charytatywnych.
      Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest p. Alina Skóra

 

Skład Samorządu Uczniowskiego 2018/2019

                          przewodniczący    - Michał Kozar

                          zastępca                  -Zuzanna Sydor

                          sekretarz                 -Natalia Zimoń

                          skarbnik                  -Krzysztof Zwoliński


Sekcja porządkowa :

Jakub Biegaj , Gracjan Kiełbasa , Szymon Madycki , Adrian Kiełbasa , Michał Zwoliński ,

Michał Kozar , Michał Madycki


Sekcja artystyczna :

Oliwia Hirny , Kornelia Kalawska , Zuzanna Sydor , Sandra Miller , Emilia Stachniak , 

Martyna Wawrzaszek , Natalia Zimoń 

 

 

 

 

 

 

 

biblioteka