Rada Rodziców

                          Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Lesznie 
                      na rok szkolny 2015/2016, wybrana 01.10.2013r.  

 

  

       
 

 

przewodnicząca:

 

Ewa Sydor         

 
 

członkowie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Rady Rodziców

Cele i zadania Rady Rodziców

Mariusz Rabiej

Agnieszka Madycka

Joanna Kiełbasa

Bernarda Polak

Klaudia Zimoń

Barbara Famulak


 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

  

     

biblioteka