Rada Rodziców

                          Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Lesznie 
                      na rok szkolny 2018/2019  

 

  

       
 

 

przewodnicząca:

 

Joanna Kiełbasa        

 
 

członkowie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Rady Rodziców

Cele i zadania Rady Rodziców

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

  

     

biblioteka