Kadra

Monika Małek

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: język polski, historia, zajęcia z wychowawcą

biblioteka