SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE
http://spleszno.superszkolna.pl

03 listopada 2014 12:04 | Aktualności

Pamiętamy o tych, którzy odeszli

W ostatnich dniach uczniowie naszej szkoły chcąc uczcić pamięć o tych, którzy odeszli, porządkowali opuszczone nagrobki i w cichej modlitwie wspominali swoich bliskich.

Zdjęcia: