SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE
http://spleszno.superszkolna.pl

25 listopada 2019 10:06 | Aktualności

Mały miś w świecie wielkiej literatury :)

Mały miś w świecie wielkiej literatury
Projekt „ Mały miś w świecie wielkiej literatury „

Musimy się pochwalić , że klasa pierwsza , biorąca udział w ogólnopolskim projekcie „ Mały miś w świecie wielkiej literatury” otrzymała już trzy certyfikaty z ośmiu , za zrealizowanie trzech modułów projektowych.

Moduł pierwszy „ Czytające pierwszaki „ polegał na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci , zarówno w szkole, jak i w domu. Przez prawie trzy miesiące Miś TEDDY wędrował do domów uczniów klasy pierwszej i tam słuchał różnych opowieści, wierszy, bajek i baśni, czytanych zarówno przez dzieci, jak i rodziców. Aby uwiecznić wizyty misia, każde dziecko uzupełniało dzienniczek misia, odbijając swoją rączkę i wykonując wspaniale rysunki do przeczytanego utworu.

Moduł drugi „ Dzień pluszowego misia” polegał na wykonaniu przez uczniów „Misiowego regulaminu małego czytelnika” . Uczniowie wraz z wychowawczynią przygotowali plakat ukazujący jak prawidłowo korzystać z książek , co lubią książki, a czego nie.

Moduł kolejny, „ Mały miś i prawa dziecka”, nawiązywał do 30 tej rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka.
W listopadzie przeprowadzono zajęcia na temat praw dziecka. Dodatkowo klasa pierwsza wzięła udział w konkursie dla klas 0-III, pt. „ Prawa dziecka oczami dzieci”. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się pod koniec listopada.

Przez cały rok „Zmisiowane pierwszaki ” biorą także udział w „Misiowym wolontariacie” , przyłączając się do rożnych akcji charytatywnych.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Zdjęcia: